Att hyra vår bygdegård!

Vi har fortfarande låga hyrespriser...

för att hyra bygdegården 1 dag är priset följande:
(med reservation för ändringar)

Icke medlemmar

Söndag - torsdag halv dag, max 4 tim fredag & lördag

Stora Salen

600 kr 1200 kr/dag

Barnkalas

300 kr    300 kr/dag

Medlemmar betalar halvapriset

 

Hyresvillkor

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Hyrestagaren måste ha fyllt 25 år och uppvisa legitimation.
 • Vid tillträdet kontakta hyresvärden omgående om något är fel eller inte fungerar.
 • Åtgärda alternativt ersätta skadad eller förkommen egendom under uthyrningstillfället.
 • Väl förvara nyckel och inte låna ut den till obehörig. Förlorad nyckel skall ersättas med faktisk kostnad.
 • Följa anvisningar för utrustningar och säkerhetsföreskrifter.
 • Närvara under uthyrningstillfället.
 • Lokalen skall vid hyrestidens slut vara välstädad och iordningställd enligt anvisningar.
 • Sopsortering gäller och vid ”bussrundan” finns återvinningsstationen, hushållsavfall slängas i vår gröna soptunna.
 • OM lokalen inte är välstädad och iordningställd tillkommer en avgift på 3000 kr utöver hyresavgiften, samt 100 kr för varje svart sopsäck som kvarlämnats eller åtgår vid städningen.
 • Eventuella skador och åverkan debiteras med faktisk kostnad.
 • Förseningsavgift debiteras med 100 kr.


Vill du hyra eller fråga något om Bygdegården?


Hyreskontakt och kassör:
Annelie Andersson
073 - 664 87 85


 


Välkommen till oss för att ha en fest, lägerskola eller något annat trevligt!